a8tamar

Individueel in een groepje

In het leren kennen van jezelf is het praten over wie je bent vaak de eerste ingang. We doen dan een beroep op ons hoofd.

a8tamar
Doorgaande procesgroep Utrecht

via zelfkennis en zelfexpressie naar zelfvertrouwen 

In de periode van je leven waarin je volwassen wordt, meer verantwoordelijkheid draagt en de bescherming van thuis wegvalt, wil je graag zelf keuzes maken. Hoe doe jij dat eigenlijk?