Afhankelijk van de vraag waarmee je komt bestaat een traject vaak uit 6 tot 9 sessies. Gaandeweg wordt duidelijk of het een vervolg krijgt.