Ja. De belastingdienst keurt dit goed indien de begeleiding nauw verband houdt en bijdraagt aan het (beter) functioneren binnen de dienstbetrekking. Als aan deze voorwaarde is voldaan, is het geen probleem dat de werknemer óók voor zijn privéleven van de begeleiding profiteert.