Jacob Collier – Be all of who you are

Kort fragment van Jacob Collier over zijn wie je bent.